top of page

O NÁS

Přišel jsem, pochopil jsem, zvítězil jsem!

Michal Jágr

ZM310323 (2).jpg

Michal působí od roku 2008 ve sféře poskytování služeb a prozákaznického přístupu, prošel si mnoho zaměstnání a díky tomu získal široký nadhled při zjišťování potřeb a vedení lidí. Školení se věnuje relativně krátce, ale za tu dobu mu rukou prošlo bezmála tisíc posluchačů. Jeho empatický přístup a vtip mu pomáhají zaujmout své posluchače. Zakládá si na smyslu pro detail a přesnost předávání informací. Díky svému rozhledu dokáže reagovat na různé situace a hledat východiska ze slepých uliček. Specializuje se na školení managementu, zvládání krizových situací a okrajově techniky. Jeho školení jsou velice praktická, vycházející z osobních zkušeností.

Jeho schopnost naslouchat mu pomáhá v tom, aby se každý z účastníků cítil vyslyšen a jejich potřeby naplněny. S mottem: „Je jedno kolik je důvodů, proč to nejde. Najdi jeden, jak by to šlo.“ pomáhá měnit mindset k úspěchu a tím dosahovat požadovaných cílů.

Veronika Vencová

Veronika je zkušená profesionálka, která se v obchodním prostředí pohybuje od roku 2008. Veronika si v průběhu své kariéry vytvořila bohaté zkušenosti jako obchodník a školitel, což jí umožnilo rozvíjet dovednosti porozumění lidem a zaměřovat se na osobně profesní růst.

Svůj další rozvoj Veronika zaměřila na oblast osobního zdraví a duševní pohody. Se stále se zrychlujícím tempem života je duševní zdraví ohroženo, a proto se specializuje na health koučink s důrazem na duševní zdraví. Její specializací je motivace a zvládání stresových situací,obchodní dovednosti a work life balance.

Interaktivita je klíčovým prvkem v jejím přístupu ke školení. S důrazem na praktické cvičení, skupinovou diskusi a simulace reálných situací vytváří prostředí, které podporuje aktivní zapojení všech účastníků. To vede k hlubšímu porozumění a trvalému uchování nových informací a dovedností. Jako efektivní nástroj využívá myšlenkové mapy, které podporují strukturované myšlení a kreativitu. S Veronikou můžete očekávat individuální přístup, podporu a návody, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a žít vyvážený a úspěšný život.

ZM310323 (4).jpg

Pavel Hájek

ZM310323 (7).jpg

Pavel se od roku 1998 specializuje na personální nábor pro domácí a zahraniční společnosti. V minulosti vedl personálně vzdělávací agenturu a úzce spolupracoval s franchisingovou asociací ČR. Má bohaté zkušenosti s vedením obchodních jednání, sestavováním týmů a managementem lidí v segmentech B2B i B2C. Od roku 2011 se věnuje osobnímu rozvoji a vytváří vzdělávací projekty i školení "ušitá na míru" pro konkrétní zákazníky. Je nezávislým školitelem vzdělávací společnosti 1.V.O.X. již více než 12 let, kde vedl pravidelné kurzy i tematická školení pro různé společnosti. Mimo to pravidelně vystupuje jako speaker nebo účastník panelů na školeních pro nezávislé obchodníky. Nedávno se podílel na vytvoření komplexního systému vzdělávání pro prodejce fotovoltaických elektráren, termických panelů a tepelných čerpadel. Jeho školení a tréninky se zaměřují na budování vztahů se zákazníky, osobní marketing a efektivní komunikaci.

Marek Bartoš

Marek se věnuje školení od roku 2014. Začínal v oblasti fitness jako trenér, kde si osvojil principy koučování a přístupu ke klientům. Postupem času přešel k tématu které je mu nejbližší – technice, kde dokáže využívat své znalosti z MFF UK a ČVUT. Zakládá si na tom, aby jeho účastníci vždy technologiím naprosto porozuměli, tak aby dokázali využívat kombinace produktů a nabídnout svým zákazníkům komplexní řešení a přinést jim co největší užitek. Jeho motto: „Nemusím si pamatovat, co jsem pochopil.“ tak uplatňuje v praxi. Zakládá si na srozumitelnosti a jeho interaktivní kurzy a přednášky jsou plné praktických příkladů a postupů, které lze okamžitě aplikovat v každodenní práci.

Silnou stránkou je nejenom jeho flexibilita a schopnost přizpůsobit se rozdílným skupinám, ale i široké spektrum znalostí a vědomostí. Bezesporu je to pak schopnost okamžitě pojmout nové informace a dále s nimi pracovat a následně je integrovat. Využívání moderních technologií jako např. umělá inteligence je jen střípek toho, čím dokáže zlepšovat produktivitu a efektivitu nás i našich zákazníků.

ZM310323 (6).jpg
bottom of page